VIEŠBUČIO „ZYPLIŲ DVARO OFICINA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 1. Viešbučio numerį rezervavęs ir jame įsiregistravęs svečias patvirtina, kad laikysis žemiau nurodytų viešbučio „Zyplių dvaro oficina“ (toliau tekste vadinama Viešbučiu) vidaus tvarkos taisyklių. Už jų nesilaikymą svečias gali būti įspėtas viešbučio atsakingų darbuotojų (toliau tekste – Administracijos), toliau šių taisyklių nesilaikančio ar jas sąmoningai pažeidžiančio svečio gali būti paprašyta išvykti iš viešbučio. Tokiu atveju svečio sumokėti pinigai nėra grąžinami ir svečias privalo sumokėti už visas iki išvykimo įsigytas paslaugas.
 2. Viešbučio svečių ir turto saugumui užtikrinti viešbučio bendro naudojimo patalpose ir lauke įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.
 3. Svečio atvykimas/įsiregistravimas į viešbutį – nuo 15:00 val., išvykimas/išsiregistravimas – iki 12:00 val.
 4. Viešbučio darbo laikas – 7 dienos per savaitę, 24 valandos per parą. Pusryčiai patiekiami restorane „Kuchmistrai“ kasdien nuo 8:00 iki 10:30. Viešbučio kambarių tarnyba dirba nuo 9:00 iki 16:00 val.
 5. Į viešbutį atvykęs svečias ir kartu su juo atvykę asmenys privalo registruotis savitarnos (self-ckeck-in) terminale, nurodant/nuskanuojant galiojančio(-ių) asmens dokumento(-ų) (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenis.
 6. Svečias sąskaitą už apgyvendinimą (ir maitinimą, jeigu užsakytas kartu su apgyvendinimu) privalo apmokėti prieš 7 paras iki atvykimo, už visas kitas jo buvimo metu suteiktas paslaugas – iškart po paslaugų suteikimo. Už svečio gyvenimo viešbutyje metu suteiktas papildomas paslaugas svečias atsiskaito restorane „Kuchmistrai“ grynais pinigais arba banko kortele.
 7. Svečias, apsigyvenęs vienas dviviečiame numeryje, moka 15 EUR mažesnę numerio kainą. Svečio pageidavimu ir esant galimybei už papildomą mokestį numeryje gali būti apgyvendinami papildomi asmenys.
 8. Svečias, apsistojantis viešbutyje trumpiau nei parą (24 val.) moka visos paros kainą, nepriklausomai nuo išsiregistravimo laiko.
 9. Svečiui pageidaujant išvykti vėliau nei 12:00 val., esant galimybei, pratęsiamas svečio viešnagės ir kambario spynos kodo galiojimo laikas.
 10. Svečiui išvykstant po 12 iki 18:00 val., yra taikomas 50 procentų numerio paros kainos mokestis. Išvykstant vėliau nei 18:00 val., svečias moka mokestį lygų 100 proc. numerio vienos paros kainos.
 11. Svečiui, sumokėjusiam už apgyvendinimą, taip pat už papildomas paslaugas, tačiau neatvykus/nusprendus jomis nesinaudoti, sumokėti pinigai svečiui negrąžinami. Išvykus iš viešbučio anksčiau nei buvo numatyta rezervacijoje, t. y. neišbuvus viso laiko, pinigai už neišbūtą laiką Svečiui negrąžinami.
 12. Viešbutis pasilieka teisę savo nuožiūra neįsileisti nepageidaujamų ar įtartinai besielgiančių asmenų. Nepageidaujami asmenys – anksčiau Viešbutyje apsistoję ir nesusimokėję už paslaugas, pasisavinę ar sugadinę Viešbučio turtą ir/ar inventorių bei už jį neatlyginę Viešbučiui gera valia.
 13. Visi Viešbutyje gyvenantys svečiai (ir svečių lankytojai) privalo laikytis švaros ir nustatytos tvarkos, tausoti, tinkamai ir pagal paskirtį naudoti Viešbučio įrengimus, prietaisus, baldus ir kitus kambariuose ir bendro naudojimo patalpose esančius daiktus, nedelsiant pranešti Viešbučio administracijai apie pastebėtus jų gedimus.
 14. Visi viešbučio numeriuose ir kitose viešbučio patalpose esantys daiktai, išskyrus vienkartines Svečio naudojimui skirtas higienos priemones, taip pat specialiai Svečio naudojimui numeryje skirtus maisto produktus (kava, arbata, cukrus, saldiklis) yra viešbučio nuosavybė, todėl Svečias neturi teisės jų pasiimti išvykdamas iš viešbučio.
 15. Išeidamas iš numerio ir Viešbučio, svečias saugumo dėlei privalo įsitikinti, kad paskui save uždaro duris ir jos užsirakina. Dėl tos pačios priežasties svečias privalo saugoti jam suteiktą spynos atrakinimo kodą ir neatskleisti jo asmenims, negyvenantiems kartu su juo Viešbučio numeryje.
 16. Jei dėl Svečio kaltės dingsta numerio/Viešbučio inventorius arba jis sugadinamas, kaltininkas atlygina Viešbučiui žalą pagal nustatytus įkainius.
 17. Jei dėl padarytos žalos negalima apgyvendinti svečių (sugadintas numerio inventorius, pažeisti elektros laidai, vamzdžiai ir pan.), mokama pilna numerio kaina žalos pašalinimo laikotarpiu. Už nepilnamečių, neveiksnių/ribotai veiksnių Svečių viešbučiui padarytą žalą atsako jų tėvai/globėjai/rūpintojai ar
 18. Svečias vertingus daiktus privalo laikyti numeryje esančiame seife arba patikėti saugoti Viešbučio administracijai. Administracija turi teisę nepriimti daiktų, kurie dėl savo pobūdžio, dydžio ar vertės gali kelti papildomų sąnaudų ar nepatogumų Viešbučiui. Viešbutis neatsako už Svečių daiktus, paliktus ne kambario seife.
 19. Viešbučio administracija esant pavojaus svečio(-ių) saugumui ir/ar jų turto sugadinimo grėsmei, taip pat kitų Viešbučio svečių nusiskundimams turi teisę įeiti į svečio numerį.
 20. Išvykdamas iš Viešbučio, svečias privalo įsitikinti, kad už visas paslaugas yra sumokėta ir išsiregistruoti savitarnos terminale. Esant neapmokėtų prekių ar paslaugų, taip pat, jeigu svečio gyvenimo numeryje metu buvo padaryta žala Viešbučio inventoriui, svečias privalo susisiekti su Viešbučio administracija, esančia restorane „Kuchmistrai“ arba tel. +37034620600 ir apmokėti sąskaitas.
 21. Už visas prekes ir paslaugas, kurias Viešbučio svečias įsigijo/naudojosi, tačiau išsiregistravo ir išvyko neatsiskaitęs arba padarė žalą Viešbučiui ir jos neatlygino prieš išsiregistruodamas, Viešbutis turi teisę nuskaičiuoti atitinkamą sumą nuo svečio registracijos metu pateiktos banko kortelės, nedalyvaujant pačiam svečiui, prieš tai informavęs jį kontaktiniu registracijos kortelėje nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu. Laikoma, kad svečias suteikė leidimą Viešbučiui tokiai mokėjimo operacijai.
 22. Svečiui, iki 14 val. neatlaisvinus kambario ir nesant galimybės su juo susisiekti, arba kai Svečias piktybiškai neatsiskaito už suteiktas paslaugas ir neatlaisvina kambario administracijos prašymu, administracija pasilieka teisę kambaryje esančius daiktus perkelti į Viešbutyje saugomas patalpas ir saugoti juos iki atsiėmimo už Viešbučio administracijos nustatytą mokestį.

Viešbutyje draudžiama:

 • be Viešbučio administracijos leidimo numeryje perstumdyti baldus (taikoma sofoms, lovoms, spintoms, spintelėms, stalams), juos išsinešti į bendro naudojimo patalpas, kitą numerį, lauką;
 • laikyti Viešbučio numeryje ir bendrose erdvėse lengvai užsidegančias medžiagas, degti ir deginti žvakes, smilkalus;
  gadinti Viešbučio inventorių;
 • numeryje apgyvendinti daugiau asmenų, nei nurodyta Viešbučio rezervacijų sistemoje;
 • palikti be priežiūros įjungtus elektros prietaisus, dengti elektros prietaisus tam specialiai neskirtais daiktais ir audiniais;
 • laikyti numeryje gyvūnus, paukščius, roplius, vabzdžius. Už draudimo nesilaikymą, svečiui taikoma 100 EUR bauda už vieną pažeidimo atvejį;
  trukdyti kitiems Viešbučio svečiams ilsėtis. Viešbutyje ir/ar Viešbučio teritorijoje svečiui (-iams) nuo 22:00 iki 7:00 valandos draudžiama triukšmauti (t.y. garsiai leisti muziką, groti muzikos instrumentais, garsiai dainuoti, šūkauti, švilpti bei kitaip triukšmingai elgtis). Jeigu svečias nesilaiko šio draudimo ir tuo trukdo kitiems Viešbutyje gyvenantiems svečiams (t.y. bent vienas Viešbučio svečias pasiskundžia dėl keliamo
 • triukšmo Viešbučio administracijai), jam skiriama 250 EUR bauda ir jis privalo atlyginti su šiuo įvykiu susijusius nuostolius kitiems asmenims;
 • rūkyti Viešbučio numeriuose, bendro naudojimo patalpose, lauke prie viešbučio langų ir durų. Bauda už tokį elgesį – 500 EUR. Rūkyti galima tik specialiai tam įrengtose ir specialiu ženklu pažymėtose vietose. Viešbučio svečių saugumui visuose numeriuose yra įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema;
 • palikti mažamečius vaikus ir neveiksnius/ribotai veiksnius asmenis be priežiūros kambariuose ir Viešbučio bendrose erdvėse. Tėvai/globėjai/rūpintojai/lydintys asmenys privalo užtikrinti tokių asmenų saugumą Viešbutyje;
 • nelipti ir neleisti kartu su juo gyvenantiems vaikams/globotiniams/rūpintiniams lipti ant numeriuose esančių baldų, balkių, plytų ir kitų tam neskirtų daiktų bei konstrukcijų;
 • atsivesti/įleisti pašalinius asmenis (t.y. ne Viešbutyje gyvenančius svečius) į Viešbutį be administracijos sutikimo;
 • įsinešti ir/ar laikyti į Viešbutį pavojingus žmonių sveikatai, gyvybei, turtui daiktus, medžiagas, taip pat įsinešti, laikyti, vartoti narkotines ir/ar psichotropines medžiagas. Nurodytais draudimų pažeidimų atvejais Viešbučio administracija turi teisę kviesti policiją pažeidimo fiksavimui.